Услови и правила за интернет продажба

Секој купувач најпрвин мора да се регистрира за да може да биде остварена нарачката. По завршувањето на нарачката ќе биде испратен e-mail на наведената адреса од страна на купувачот, за потврда на нарачката.

Купувањето може да се оствари на следниов начин:

Со следните платежни картички: Visa; Visa Electron; Mastercard; Maestro (само доколку има CVV2/CVC код на позадината од картичката) а наплатата се извршува преку нашиот партнер Халк Банка.

Или со директен трансфер преку банка, преку која опција, купувачот го изврува плаќањето преку банка со уплата на сретствата преку банкарски трансфер.

Бидејќи производот е виртуелен се испорачува на email адресата на купувачот, при што се доставува и фактура. Потврдата и фактурата се испраќа на купувачот после извршената уплата на сретствата преку банка или после завршувањето на плаќањето со картичка. Купувачот е да ја испечати потврдата за котизациијата/котизациите што се пристигнати на емаил адресата за да се утврдикупувањето при регистрацијата на настанот.

Event Search:

Recent Posts

    Latest Posts