Календар

Идни Настани
мај 10, 2024
Со големо задоволство Ве покануваме на втор симпозиум организиран од Педијатриско Респираторно Здружение (PEDIARES) кој ќе се одржи во хотел Хилтон, Скопје, Северна Македонија во период од 10-12.05.2024 година
Идни
септември 20, 2024
Во име на Здружението на микробиолозите на Македонија имам чест и задоволство да ве поканам на VII Конгрес на Здружението на микробиолозите на Македонија со меѓународно учество, кој ќе се одржи во периодот од 20 – 22 Септември 2022 година во хотел Дрим- Струга.
Идни
септември 27, 2024
Ми претставува голема чест и задоволство, во името на Македонското здружение за алергологија и клиничка имунологија да ви посакам добредојде на Шестиот конгрес на здружението со меѓународно учество.
Идни
Event Search:

Recent Posts

    Latest Posts