Симпозиуми

Март 31, 2023
Со гордост го најавуваме Третиот меѓународен симпозиум по тромбоза кој ќе се одржи од 31.3 до 1.4 2023 година во хотел Дрим, Струга. Овој симпозиум ќе бидеат опфатени темите: клинички ентитет, венскиот тромбемболизам, примена на Европските упатства и консензуси пулмонален тромбоемболизам и длабока венска тромбоза, искуствата од реалниот живот со дијагностички и терапевтски модалитети на истиот. Посебен осврт ќе се даде на генетските фактори во епидемиологијата на овие заболувања.
Изминати
мај 5, 2023
Во име на Македонско педијатриско респираторно здружение (МПРЗ) имаме голема чест и задоволство да ве поканиме на прв Симпозиум со работен наслов „Хронична кашлица кај деца и асоцирани болести”, кој ќе се одржи од 5-7.05.2023 год. во хотел Дрим, Струга, Северна Македонија.
Изминати
Ми претставува посебна чест и задоволство во името на Здружението на Лекари по општа-семејна медицина (ЗЛОМ-СМ) да Ве поканам на 5-от Конгрес и 25-от Симпозиум со меѓународно учество кои ќе се одржат од 18-21.05.2023 во хотел DoubleTree by Hilton Скопје.
Изминати
Ни претставува огромна чест и задоволство во име на Македонското невролошко здружение, и Невролошката секција на медицински сестри при ЗМСТАМ, да Ве поканиме на Третиот симпозиум на Македонското невролошко здружение и Првиот конгрес на Невролошката секција на медицински сестри при ЗМСТАМ, насловен Новини во третманот и здравствената нега кај невролошки болни, со меѓународно учество. Стручниот настан ќе се одржи од 8 – 11-ти Јуни 2023 година, во Струга.
Изминати
септември 21, 2023
Ми претставува голема чест и задоволство, во името на Македонското здружение за алергологија и клиничка имунологија да ви посакам добредојде на Шестиот симпозиум Новини во алергологијата и клиничката имунологија, што ќе се одржи од 22 до 24 септември 2023 година, во хотел Дрим Струга.
Изминати
октомври 19, 2023
Ми претставува посебна чест и задоволство во името на Здружението на Лекари по општа-семејна медицина (ЗЛОМ-СМ) да Ве поканам на 5-от Конгрес и 25-от Симпозиум со меѓународно учество кои ќе се одржат од 18-21.05.2023 во хотел DoubleTree by Hilton Скопје.
Изминати
Март 16, 2024
Со големо задоволство ве покануваме на Меѓународиот офталмолошки симпозиум со наслов „Глаукомот како коморбидитет, коморбидитети кај глаукомот“, како централен настан во склоп на Светската недела на глаукомот, во организација на Македонско здружение на офталмолози. Симпозиумот ќе се одржи на 16.03.2024, во хотел Double tree by Hilton во Скопје.
Изминати
Март 29, 2024
Чест ми е во името на Макеоднското здружение по кардиологија да го најавам 2. Vessels Seminar. Истиот е наменет за Васкуларната медицина, Хипертензивната медицина и Тромбологијата и ќе се одржи од 29 до 31.3.2024 во хотел Хилтон Скопје, РС Македонија.
Изминати
април 1, 2024
Ми претставува огромна чест и задоволство, во името на Здружението на приватни аптеки на РС Македонија, да го најавам Вториот Симпозиум Аптекарска Здравствена Заштита на тема Дијабет - Смарт Фармацевт модул 2, кој ќе се одржи од 01 до 03.04.2024 во хотел Хилтон, Скопје, РС Македонија.
Изминати
мај 10, 2024
Со големо задоволство Ве покануваме на втор симпозиум организиран од Педијатриско Респираторно Здружение (PEDIARES) кој ќе се одржи во хотел Хилтон, Скопје, Северна Македонија во период од 10-12.05.2024 година
Изминати
Event Search:

Recent Posts

    Latest Posts