Симпозиуми

Март 31, 2023
Со гордост го најавуваме Третиот меѓународен симпозиум по тромбоза кој ќе се одржи од 31.3 до 1.4 2023 година во хотел Дрим, Струга. Овој симпозиум ќе бидеат опфатени темите: клинички ентитет, венскиот тромбемболизам, примена на Европските упатства и консензуси пулмонален тромбоемболизам и длабока венска тромбоза, искуствата од реалниот живот со дијагностички и терапевтски модалитети на истиот. Посебен осврт ќе се даде на генетските фактори во епидемиологијата на овие заболувања.
Изминати
мај 5, 2023
Во име на Македонско педијатриско респираторно здружение (МПРЗ) имаме голема чест и задоволство да ве поканиме на прв Симпозиум со работен наслов „Хронична кашлица кај деца и асоцирани болести”, кој ќе се одржи од 5-7.05.2023 год. во хотел Дрим, Струга, Северна Македонија.
Изминати
Ми претставува посебна чест и задоволство во името на Здружението на Лекари по општа-семејна медицина (ЗЛОМ-СМ) да Ве поканам на 5-от Конгрес и 25-от Симпозиум со меѓународно учество кои ќе се одржат од 18-21.05.2023 во хотел DoubleTree by Hilton Скопје.
Изминати
Ни претставува огромна чест и задоволство во име на Македонското невролошко здружение, и Невролошката секција на медицински сестри при ЗМСТАМ, да Ве поканиме на Третиот симпозиум на Македонското невролошко здружение и Првиот конгрес на Невролошката секција на медицински сестри при ЗМСТАМ, насловен Новини во третманот и здравствената нега кај невролошки болни, со меѓународно учество. Стручниот настан ќе се одржи од 8 – 11-ти Јуни 2023 година, во Струга.
Изминати
септември 21, 2023
Ми претставува голема чест и задоволство, во името на Македонското здружение за алергологија и клиничка имунологија да ви посакам добредојде на Шестиот симпозиум Новини во алергологијата и клиничката имунологија, што ќе се одржи од 22 до 24 септември 2023 година, во хотел Дрим Струга.
Изминати
октомври 19, 2023
Ми претставува посебна чест и задоволство во името на Здружението на Лекари по општа-семејна медицина (ЗЛОМ-СМ) да Ве поканам на 5-от Конгрес и 25-от Симпозиум со меѓународно учество кои ќе се одржат од 18-21.05.2023 во хотел DoubleTree by Hilton Скопје.
Изминати
мај 10, 2024
Со големо задоволство Ве покануваме на втор симпозиум организиран од Педијатриско Респираторно Здружение (PEDIARES) кој ќе се одржи во хотел Хилтон, Скопје, Северна Македонија во период од 10-12.05.2024 година
Идни
Event Search:

Recent Posts

    Latest Posts