Конгреси

Ми претставува посебна чест и задоволство во името на Здружението на Лекари по општа-семејна медицина (ЗЛОМ-СМ) да Ве поканам на 5-от Конгрес и 25-от Симпозиум со меѓународно учество кои ќе се одржат од 18-21.05.2023 во хотел DoubleTree by Hilton Скопје.
Изминати
мај 25, 2023
Ми претставува посебна чест и задоволство во името на Здружението на Лекари по општа-семејна медицина (ЗЛОМ-СМ) да Ве поканам на 5-от Конгрес и 25-от Симпозиум со меѓународно учество кои ќе се одржат од 18-21.05.2023 во хотел DoubleTree by Hilton Скопје.
Изминати
Ни претставува огромна чест и задоволство во име на Македонското невролошко здружение, и Невролошката секција на медицински сестри при ЗМСТАМ, да Ве поканиме на Третиот симпозиум на Македонското невролошко здружение и Првиот конгрес на Невролошката секција на медицински сестри при ЗМСТАМ, насловен Новини во третманот и здравствената нега кај невролошки болни, со меѓународно учество. Стручниот настан ќе се одржи од 8 – 11-ти Јуни 2023 година, во Струга.
Изминати
октомври 5, 2023
Ми претставува посебна чест и задоволство во името на Здружението на Лекари по општа-семејна медицина (ЗЛОМ-СМ) да Ве поканам на 5-от Конгрес и 25-от Симпозиум со меѓународно учество кои ќе се одржат од 18-21.05.2023 во хотел DoubleTree by Hilton Скопје.
Изминати
септември 27, 2024
Ми претставува голема чест и задоволство, во името на Македонското здружение за алергологија и клиничка имунологија да ви посакам добредојде на Шестиот конгрес на здружението со меѓународно учество.
Идни
Event Search:

Recent Posts

    Latest Posts